Tuesday, April 30, 2013

Kierunek Wieden:)

Lomografia zrobiona w mrozny wiosenny poranek w Central Park,Manhattan.